ŘEDKVIČKA


Při pěstování ředkvičky se musí přihlížet k tomu, že se jakostní bulvičky vytvářejí jen na jaře a na podzim, kdy je kratší den, kdežto v létě při dlouhém dni vytváří rostlina květní stonky a semeno. Proto se v létě nepěstuje.

Většina odrůd má červené kulaté bulvičky. Nejranější odrůda používaná jak k rychlení v pařeništi, tak i pro časný výsev do volné půdy, je SAXA k rychlení. V dobrých podmínkách ji lze sklízet již 4 týdny po výsevu.
Pro rychlení, zejména ve foliových krytech a současně i pro jarní pěstování na záhonech jsou vhodné odrůdy KORUND, GRANÁT a červenobílá DUO.
Pro pěstování na záhonech jsou určeny rané odrůdy VĚRA a SLAVIA, polorané odrůdy ILKA a HELIOS a pozdnější RAMPOUCH, jenž má dlouhé bílé křehké bulvičky odolné proti vatovatění dužiny a lze ho též použít k rychlení.

Ředkvičku lze úspěšně pěstovat v každé půdě, má-li dostatek humusu a živin, které pro svůj krátký vývoj potřebuje v rychle přijatelné podobě. Proto je nejlépe záhony před výsevem pohnojit např. CERERITEM v dávce 40 g/m2 a to 14 dní před výsevem.
Rané odrůdy sejeme na jemně uhrabané záhony do řádků vzdálených 10 cm, pozdnější odrůdy s většími listy do řádků vzdálených 15 cm a do hloubky 2 cm. Abychom měli ředkvičku stále čerstvou, je nejlepší, když ji na jaře vyséváme postupně po 14 dnech, vždy v několika řádcích, a to od druhé poloviny března do konce dubna. Sejeme pokud možno řídce, aby vzešlé rostlinky byly od sebe vzdáleny na 3-5 cm. Jsou-li hustší, musíme je na tuto vzdálenost vyjednotit.

Během vegetace ředkvičku pilně zaléváme, neboť k rychlému vývoji potřebuje hodně vody. Sklízíme ji postupně, a to dobře vyvinuté bulvičky.

Nejlepší ředkvičku vypěstujeme na záhonech na podzim. Podle délky vegetační doby vyséváme jednotlivé odrůdy od poloviny srpna do začátku září stejným způsobem jako na jaře. S postupným vývojem ředkvičky se délka dne stále zkracuje a bulvičky zůstanou až do konce vegetačního období křehké a jemné. Komzumujeme je až do začátku mrazů.

Na jaře, zejména za suchého a teplého počasí, bývají ředkvičky napadány dřepčíky, kteří vykusují drobné okrouhlé otvory do listů a při větším okusu rostliny chřadnou. Na podzim se již vyskytují méně. Preventivní ochranou proti nim, je udržovat záhony od výsevu dostatečně vlhké.
Bulvy ředkviček bývají na jaře u pozdních odrůd a při podzimním pěstování znehodnocovány květilkami, jenž způsobují červivění bulviček, jejich následné hnití a deformace. Preventivní ochranou je hygiena na záhonech (lákají je tlející zbytky košťálové zeleniny) a správná volba předplodin jednotlivých druhů( košťálové zeleniny jsou nevhodné).
S ohledem na krátkou vegetační dobu ředkvičky raději nepoužíváme chemické přípravky.

Na začátek stránky

Zpět na úvodní stránku
 Poslední aktualizace : 
09.04.2000 19:30
Pokud mi chcete napsat, rád uvítám Vaše vzkazy.
E-mail : rady@zahradkareni.cz
Kniha návštěv - čtení, přidávání vzkazů.
Kniha návštěv - přidání Vašeho vzkazu.

Webmaster: Petr Kocanda © 2000