Obrazová část

KADEŘAVOST BROSKVONĚ

Pukající pupeny broskvoně,
nejpozdější doba prvního postřiku
V této fázi rašení již bývají listy napadeny
Viditelné napadení listů,
v této fázi je již postřik zbytečný

Webmaster: Petr Kocanda © 1998 - 2002